Jagiellonian University Repository

Porównanie składu pokarmu kormorana Phalacrocorax carbo, mewy białogłowej Larus cachinnans i wydry Lutra lutra w warunkach podgórskich zbiorników zaporowych.

pcg.skipToMenu

Porównanie składu pokarmu kormorana Phalacrocorax carbo, mewy białogłowej Larus cachinnans i wydry Lutra lutra w warunkach podgórskich zbiorników zaporowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gwiazda, Robert pl
dc.contributor.author Kamińska, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T19:52:50Z
dc.date.available 2020-07-24T19:52:50Z
dc.date.submitted 2013-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191102
dc.language pol pl
dc.title Porównanie składu pokarmu kormorana Phalacrocorax carbo, mewy białogłowej Larus cachinnans i wydry Lutra lutra w warunkach podgórskich zbiorników zaporowych. pl
dc.title.alternative Comparison of cormorant Phalacrocorax carbo, Yellow–legged Gull Larus cachinnans and otter Lutra lutra food compositions in conditions of submountain dam reservoirs pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zbadano skład pokarmu trzech gatunków zwierząt rybożernych (kormorana, mewy białogłowej i wydry) występujących na dwóch zbiornikach zaporowych: Czorsztyńskim i Dobczyckim. Gatunki ryb w pokarmie zidentyfikowano na podstawie znalezionych szczątków w wypluwkach kormorana i mewy białogłowej oraz odchodach wydry. Głównym składnikiem pokarmu kormorana i mewy białogłowej była płoć (odpowiednio 82% i 90%), a wydry - ryby okoniowate (80%). Średnia długość ryb łapanych przez kormorana wynosiła 23,8 cm przy zakresie 10,6–38,8 cm, mewy białogłowej 13,8 cm przy zakresie 12,9–14,8 cm, a wydry 8,7 cm przy zakresie 4,9–10,9 cm. Ponadto, obliczono wskaźnik podobieństwa Sørensena. Największe podobieństwo składu pokarmu stwierdzono dla wydry i mewy białogłowej , które występowały na Zbiorniku Czorsztyńskim. pl
dc.abstract.en The diet of three species of fish-eating animals (Cormorant, Yellow –legged Gull and otter) occurring in the two dam reservoirs: Czorsztyn and Dobczyce was studied. Fish species in the diet was identified based on the remains found in pellets of Cormorants and Yellow–legged Gulls and feces of otter. The main component of Cormorant and Yellow–legged Gull food was roach (82% and 90%, respectively), and otter’s diet – Percideae species (80%). The average length of fish caught by Cormorants was 23.8 cm with a range of 10,6-38,8 cm; Yellow-legged Gull – 13.8 cm (range 12.9–14.8 cm); and otter – 8.7 cm (range 4.9–10.9 cm). Moreover Sørensen coefficient, which shows rate of similarities, was calculated. The greatest similarity of the food composition was found for otter and Yellow–legged Gull, which occurred in the Czorsztyn dam reservoir. pl
dc.subject.pl dieta, ptaki wodne, struktura gatunkowa ryb, wielkość ryb pl
dc.subject.en diet, water birds, fish species composition, fish size pl
dc.contributor.reviewer Czuchnowski, Robert [SAP11015699] pl
dc.contributor.reviewer Gwiazda, Robert pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81501-119097 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)