Jagiellonian University Repository

Młodzież ponadgimnazjalna a temat erotyki w podręcznikach i lekturze szkolnej

pcg.skipToMenu

Młodzież ponadgimnazjalna a temat erotyki w podręcznikach i lekturze szkolnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.contributor.author Fabrycy, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T19:46:53Z
dc.date.available 2020-07-24T19:46:53Z
dc.date.submitted 2013-10-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191009
dc.language pol pl
dc.title Młodzież ponadgimnazjalna a temat erotyki w podręcznikach i lekturze szkolnej pl
dc.title.alternative Upper secondary students and the eroticism in textbooks and school books pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy tematyki erotycznej, realizowanej na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Rozprawa składa się z trzech części: teoretycznej (rozważania poświęcone już istniejącym publikacjom, poświęconych głównemu zagadnieniu), badawczej (analiza i interpretacja ankiet, przeprowadzonych w trzech środowiskach miejskich - Warszawie, Krakowie i Nowym Targu), a także serii scenariuszy lekcyjnych, przeznaczonych dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto, w pracy pochylono się nad tematyką literatury "Fan fiction", która stała się bardzo popularna wśród młodzieży w przeciągu ostatnich lat. pl
dc.abstract.en The work concerns the sexual themes, performed on the Polish language classes in secondary schools. The dissertation consists of three parts: theoretical (discussion devoted to existing publications devoted to the main issue), research (analysis and interpretation of the survey, conducted in three urban environments - Warsaw, Krakow and Nowy Targ), and the series of lesson plans designed for students first and second grades of secondary schools. In addition, work on the subject are inclined to literature "fan fiction", which became very popular among young people in recent years. pl
dc.subject.pl szkoła, ponadgimnazjalna, erotyki, podręczniki, lektury pl
dc.subject.en school, upper secondary, erotica, books, reading pl
dc.contributor.reviewer Hobot-Marcinek, Joanna [SAP11017398] pl
dc.contributor.reviewer Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-81406-101676 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)