Jagiellonian University Repository

Zapis rozumienia historii : "Dziecko przez ptaka przyniesione" Andrzeja Kijowskiego

Zapis rozumienia historii : "Dziecko przez ptaka ...

Show full item record

dc.contributor.author Lubaszewska, Antonina [SAP11006561] pl
dc.contributor.editor Tomaszewska CR, Wiesława pl
dc.date.accessioned 2016-01-10T15:59:49Z
dc.date.available 2016-01-10T15:59:49Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65224-28-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19096
dc.language pol pl
dc.title Zapis rozumienia historii : "Dziecko przez ptaka przyniesione" Andrzeja Kijowskiego pl
dc.title.alternative A history understaning record : "Dziecko przez ptaka przyniesione" by Andrzej Kijowski pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pl
dc.description.physical 243-257 pl
dc.identifier.weblink http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1027 pl
dc.subject.pl rozumienie historii pl
dc.subject.pl hermeneutyka pl
dc.subject.pl komparatystyka literacka pl
dc.subject.pl twórczość Andrzeja Kijowskiego pl
dc.subject.pl powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego pl
dc.subject.en history understanding pl
dc.subject.en hermeneutics pl
dc.subject.en comparative literature pl
dc.subject.en Andrzej Kijowski’s work pl
dc.subject.en Józef Ignacy Kraszewski’s novels pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-65224-29-3 pl
dc.title.container W kręgu tematów i form literackich : szkice o twórczości Andrzeja Kijowskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)