Jagiellonian University Repository

Kategoria porównania w krytyce literackiej

pcg.skipToMenu

Kategoria porównania w krytyce literackiej

Show full item record

dc.contributor.author Puchalska, Iwona [SAP11018455] pl
dc.date.accessioned 2016-01-07T21:12:07Z
dc.date.available 2016-01-07T21:12:07Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1899-315X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19003
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kategoria porównania w krytyce literackiej pl
dc.title.alternative The category of comparison in literary criticism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-58 pl
dc.description.additional Streszczenie po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://apcz.pl/czasopisma//index.php/LC/article/view/LC.2015.017/7383 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest próba odpowiedzi na kilka pytań związanych z zastosowaniem porównania w tej szczególnej dziedzinie literaturoznawstwa, jaką stanowi krytyka literacka. Jak przedstawia się w niej funkcjonalność procedur porównawczych (w rozumieniu komparatystycznym), jak chętnie i w jakim celu krytycy się nimi posługują? Jakim modyfikacjom ulegają mechanizmy komparatystyczne wykorzystane dla potrzeb wartościowania i sytuowania nowych zjawisk w synchronicznej i diachronicznej perspektywie uniwersum literackiego? Ze względu na rozległość i złożoność problematyki artykuł ma charakter raczej rekonesansowy niż diagnostyczny, z odwołaniem do symptomatycznych przykładów zaczerpniętych z polskiej praktyki krytycznej, odnoszących się do twórczości Olgi Tokarczuk. pl
dc.abstract.en The paper’s aim is to answer some questions connected with the use of comparison in the specific domain of literary criticism - the literary review. Are the methods of comparative literature applicable to it? How can they be used for evaluating and positioning new literary phenomena in the synchronic and diachronic perspective of the literary universe? How willingly and how often do the critics use them Considering the complexity of these issues, the paper is not intended as an assessment, but merely as a draft, with some symptomatic examples of the reviews of Olga Tokarczuk’s work. pl
dc.subject.pl krytyka literacka pl
dc.subject.pl komparatystyka pl
dc.subject.pl porównanie pl
dc.subject.pl wartościowanie pl
dc.subject.pl postmodernizm pl
dc.subject.pl Olga Tokarczuk pl
dc.subject.en literary review pl
dc.subject.en comparative literature pl
dc.subject.en comparison pl
dc.subject.en evaluation pl
dc.subject.en postmodernism pl
dc.subject.en Olga Tokarczuk pl
dc.description.number 2 (16) pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/LC.2015.017 pl
dc.title.journal Litteraria Copernicana pl
dc.title.volume Pożytki z porównania pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-12-28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa