Jagiellonian University Repository

Mit współczesny : mit współczesności?

pcg.skipToMenu

Mit współczesny : mit współczesności?

Show full item record

dc.contributor.author Thompson, Ewa pl
dc.contributor.author Prokop, Jan pl
dc.contributor.author Stabryła, Stanisław [SAP11003055] pl
dc.contributor.author Heck, Dorota pl
dc.contributor.author Waśko, Andrzej [SAP11012714] pl
dc.date.accessioned 2016-01-05T13:20:11Z
dc.date.available 2016-01-05T13:20:11Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2081-1446 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18913
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mit współczesny : mit współczesności? pl
dc.title.alternative Contemporary myth-myth of the contemporaries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-18 pl
dc.description.additional Ankieta. Oprac. Andrzej Waśko pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/114/pk09 pl
dc.subject.pl mit pl
dc.subject.pl kultura nowoczesna pl
dc.subject.en myth pl
dc.subject.en modern culture pl
dc.description.number 2 (9) pl
dc.description.publication 0,58 pl
dc.title.journal Perspektywy Kultury pl
dc.title.volume Mit współczesności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-30 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa