Jagiellonian University Repository

Jan Badeni SJ (1858-1899) : u początków ruchu społecznego katolików w Galicji

pcg.skipToMenu

Jan Badeni SJ (1858-1899) : u początków ruchu społecznego katolików w Galicji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa