Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Metastability exchange optical pumping low field ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Collier Guilhem
Suchanek, Mateusz
Wojna-Pelczar Anna
Cieslar, Katarzyna
Pałasz Tadeusz
Głowacz Bartosz
Olejniczak, Zbigniew
Dohnalik Tomasz

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Collier Guilhem
Suchanek, Mateusz
Wojna-Pelczar Anna
Cieslar, Katarzyna
Pałasz Tadeusz
Głowacz Bartosz
Olejniczak, Zbigniew
Dohnalik Tomasz

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Collier Guilhem
Suchanek, Mateusz
Wojna-Pelczar Anna
Cieslar, Katarzyna
Pałasz Tadeusz
Głowacz Bartosz
Olejniczak, Zbigniew
Dohnalik Tomasz