Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Jadwiga ŁokietkowaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Marzec Andrzej
Nowak Andrzej
Ożóg Krzysztof
Sosnowski, Leszek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Marzec Andrzej
Nowak Andrzej
Ożóg Krzysztof
Sosnowski, Leszek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Marzec Andrzej
Nowak Andrzej
Ożóg Krzysztof
Sosnowski, Leszek