Jagiellonian University Repository

Efficacy of intra-operative radiofrequency ablation in patients with permanent atrial fibrillation undergoing concomitant mitral valve replacement

pcg.skipToMenu

Efficacy of intra-operative radiofrequency ablation in patients with permanent atrial fibrillation undergoing concomitant mitral valve replacement

Show full item record

dc.contributor.author Myrdko, Tomasz pl
dc.contributor.author Śnieżek-Maciejewska, Maria pl
dc.contributor.author Rudziński, Paweł [SAP20001479] pl
dc.contributor.author Myć, Jacek pl
dc.contributor.author Lelakowski, Jacek [SAP20000872] pl
dc.contributor.author Majewski, Jacek [SAP20001671] pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T13:57:16Z
dc.date.available 2020-07-24T13:57:16Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185559
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Efficacy of intra-operative radiofrequency ablation in patients with permanent atrial fibrillation undergoing concomitant mitral valve replacement pl
dc.title.alternative Ocena skuteczności ablacji prądem o częstotliwości radiowej u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków poddanych operacji wymiany zastawki mitralnej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 932-938 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 936-937. pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/10312/pdf pl
dc.subject.pl utrwalone migotanie przedsionków pl
dc.subject.pl wymiana zastawki mitralnej pl
dc.subject.pl ablacja RF pl
dc.subject.en permanent atrial fibrillation pl
dc.subject.en mitral valve replacement pl
dc.subject.en radiofrequency ablation pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-07-24 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa