Jagiellonian University Repository

Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach : wyniki badań własnych

pcg.skipToMenu

Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach : wyniki badań własnych

Show full item record

dc.contributor.author Majchrowska, Gabriela [USOS133642] pl
dc.date.accessioned 2015-12-17T11:07:45Z
dc.date.available 2015-12-17T11:07:45Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18421
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach : wyniki badań własnych pl
dc.title.alternative Renovation of School as part of the revitalization process in Zebrzydowice : the results of personal research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-93 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 93 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-1-2015/art/5055/ pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących rewitalizacji wsi Zebrzydowice. Elementem procesu rewitalizacji był remont szkoły. Badania zostały przeprowadzone na przełomie lat 2012 i 2013; w badaniach wykorzystano trzy metody badawcze: obserwację, wywiad i analizę dokumentacji. Głównym celem niniejszego artykułu jest pokazanie Zebrzydowic jako miejscowości rozwijającej się nie tylko lokalnie, ale także regionalnie. Remont szkoły nie tylko ukazuje element rewitalizacji wymuszonej przez suburbanizację, ale także przede wszystkim wskazuje na silną wieź, jaka się wytworzyła, i nadal wytwarza, wśród mieszkańców. pl
dc.abstract.en The article presents the results of research on the revitalization of the village Zebrzydowice. One of the elements of the revitalization process was the renovation of the School. The research was conducted at the turn of year, 2012/2013. In the research three research methods were used: observation, interview and analysis of documentation. The main purpose of this article is to outline the growth of Zebrzydowice in local as well as regional perspective. Renovation of School shows how the revitalization was forced by suburbanisation, it is mainly characterized by a strong bond amongst the citizens which has already been created and is still being created. pl
dc.subject.pl rewitalizacja pl
dc.subject.pl suburbanizacja pl
dc.subject.pl "Stara-Nowa Szkoła" pl
dc.subject.pl społeczność Zebrzydowic pl
dc.subject.pl remont szkoły pl
dc.subject.en revitalization pl
dc.subject.en suburbanization pl
dc.subject.en Old-New School pl
dc.subject.en community of Zebrzydowice pl
dc.subject.en renovation of schools pl
dc.description.number 1 (29) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.15.008.3438 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych