Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Droga do Maryjki z Nijmegen

Droga do Maryjki z Nijmegen

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Szturc, Włodzimierz [SAP11010738] pl
dc.contributor.editor Pietrzak-Thébault, Joanna pl
dc.contributor.editor Cybulski, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2015-12-17T10:55:19Z
dc.date.available 2015-12-17T10:55:19Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65224-74-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18416
dc.language pol pl
dc.title Droga do Maryjki z Nijmegen pl
dc.title.alternative The route of Marijke van Nijmeghen pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pl
dc.description.physical 19-25 pl
dc.subject.pl czarownica pl
dc.subject.pl czary pl
dc.subject.pl magia pl
dc.subject.pl dramat średniowieczny pl
dc.subject.pl miraculum pl
dc.subject.pl diabeł pl
dc.subject.pl Maryjka z Nijmegen pl
dc.subject.en sorcery pl
dc.subject.en withcraft pl
dc.subject.en possesion pl
dc.subject.en medieval drama pl
dc.subject.en miraculum pl
dc.subject.en devil pl
dc.subject.en Marijke van Nijmeghen pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-65224-75-0 pl
dc.title.container Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci : studia przypadków pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach