Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Alloying effect in low loaded Rh catalysts supported on high surface area alumina on their activity in CH_4 and NO decomposition

Alloying effect in low loaded Rh catalysts supported ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska