Jagiellonian University Repository

Wstęp

Wstęp

Show full item record

dc.contributor.author Madyda-Legutko, Renata [SAP11006093] pl
dc.contributor.author Rodzińska-Nowak, Judyta [SAP11016104] pl
dc.contributor.editor Madyda-Legutko, Renata [SAP11006093] pl
dc.contributor.editor Rodzińska-Nowak, Judyta [SAP11016104] pl
dc.contributor.editor Andrzejowski, Jacek pl
dc.date.accessioned 2015-12-16T11:26:09Z
dc.date.available 2015-12-16T11:26:09Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-943543-0-5 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942469-0-7 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60099-64-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18341
dc.language pol pl
dc.title Wstęp pl
dc.title.alternative Preface pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica pl
dc.pubinfo : Państwowe Muzeum Archeologiczne pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 7-8 pl
dc.description.series Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, ISSN 1644-8774; t. 4 pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.title.container Opatów, stan. 1 : cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce : analizy specjalistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)