Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

WstępAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Madyda-Legutko Renata
Rodzińska-Nowak Judyta
Andrzejowski, Jacek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Madyda-Legutko Renata
Rodzińska-Nowak Judyta
Andrzejowski, Jacek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Madyda-Legutko Renata
Rodzińska-Nowak Judyta
Andrzejowski, Jacek