Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ponowna refleksja nad przyczynami występowania niewielkiej ilości ludzkich szczatków kostnych w grobach kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów

Ponowna refleksja nad przyczynami występowania ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Madyda-Legutko, Renata [SAP11006093] pl
dc.contributor.author Rodzińska-Nowak, Judyta [SAP11016104] pl
dc.contributor.author Zagórska-Telega, Joanna [SAP12016429] pl
dc.contributor.editor Michałowski, Andrzej pl
dc.contributor.editor Teska, Milena pl
dc.contributor.editor Żółkiewski, Marek pl
dc.date.accessioned 2015-12-16T07:39:50Z
dc.date.available 2015-12-16T07:39:50Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-232-2938-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18322
dc.language pol pl
dc.title Ponowna refleksja nad przyczynami występowania niewielkiej ilości ludzkich szczatków kostnych w grobach kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów pl
dc.title.alternative A new look at the reasons why Przeworsk culture graves contained little human bones in the Younger Late Roman Pweriod and in the early phase of the Migrations Period pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pl
dc.pubinfo : Wydawnictwo Naukowe UAM pl
dc.description.physical 291-296 pl
dc.description.additional Bibliogr. po rozdz.; streszcz. ang. pl
dc.description.series Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Archeologiczna, ISSN 0554-8195; 53 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.title.container Viator per devia scientiae itinera : studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach