Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Czarnik, Szymon [SAP11019622] pl
dc.contributor.author Turek, Konrad [USOS40471] pl
dc.date.accessioned 2015-12-15T19:51:39Z
dc.date.available 2015-12-15T19:51:39Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7633-266-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18306
dc.language pol pl
dc.title Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego pl
dc.title.alternative Polish labour market - economic activity and educational composition : based on the 2014 survey of working-age population being a part of Human Capital Project in Poland pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pl
dc.description.physical 113 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/b78ab8e9-0daf-4cb7-9753-748201dce056 pl
dc.abstract.pl Raport przygotowany na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. W latach 2011-2014 odnotowaliśmy wzrost aktywności zawodowej (ogółem z 69% do 73%). Zmiana ta obejmowała zarówno kobiety, jak i mężczyzn, przy czym dotyczyła niemal wyłącznie starszych roczników - w kategorii 55 lat wzwyż nastąpiły pod tym względem radykalne zmiany, w kategorii 44-54 lat zmiany były umiarkowane, a w młodszych rocznikach utrzymywało się status quo. W najstarszej grupie osób (55+) aktywizacja zawodowa silniej dała o sobie znać wśród kobiet. Poziom aktywności zawodowej zależy od płci i wieku. Dla mężczyzn maksymalna aktywność zostaje osiągnięta w wieku ok. 30 lat i (utrzymuje się na tym poziomie do ok. 40-45 roku życia), podczas gdy dla kobiet systematycznie rośnie ona aż do osiągnięcia maksimum w okolicach 40-45 roku życia, po czym zaczyna spadać.W okresie realizacji V edycji badań BKL, a więc w drugim kwartale 2014 r., stopa bezrobocia wyniosła 14,9%, co oznacza, że liczba bezrobotnych osiągnęła poziom ok. 2,68 mln. W 2013 r. stopa bezrobocia była wyższa o 1,3 punkt procentowy (16,3%). Szczególnie znaczący jest spadek stopy bezrobocia wśród kobiet: od 2012 r. obniżyła się ona o 3,2 p.p. osiągając 2014 r. 14,4% (1,18 mln). Wśród mężczyzn wskaźnik wyniósł 15,4% (1,5 mln osób), 1 p.p. mniej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia na wsi i w miejscowościach poniżej 200 tys. mieszkańców utrzymuje się na wysokim poziomie, około 16-17%. Jedynie na wsi wskaźnik spadł o 2,6 punktu procentowego. W miastach liczących 200-499 tys. mieszkańców stopa bezrobocia wyniosła 13%, natomiast w miastach ponad 500 tys. od 2012 obserwowany jest wyraźny spadek - z 10% do 6%. W kategorii wykształcenia wyższego stopa bezrobocia wyniosła jedynie 7%, średniego 13%, zasadniczego zawodowego 18%, zaś niższego 30%. W kategorii wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 16%, kategorii 35-49 lat 11%, natomiast wśród osób w wieku 50+ 14%. Warto dodać, że podczas realizacji wszystkich edycji badań BKL nowej pracy szukało 8% Polaków (1,2 mln). pl
dc.subject.pl aktywność zawodowa pl
dc.subject.pl bezrobocie pl
dc.subject.pl struktura wykształcenia pl
dc.subject.pl mobilność zawodowa pl
dc.subject.pl zadowolenie z pracy pl
dc.subject.pl kompetencje pl
dc.subject.pl samoocena kompetencji pl
dc.subject.pl oczekiwania płacowe pl
dc.subject.en economic activity pl
dc.subject.en occupational mobility pl
dc.subject.en educational composition pl
dc.subject.en unemployment pl
dc.subject.en job seeking pl
dc.subject.en job satisfaction pl
dc.subject.en skill self-assessment pl
dc.subject.en wage expectations pl
dc.description.series Edukacja a rynek pracy; t. 3 pl
dc.description.publication 8 pl
dc.contributor.institution Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pl
dc.date.accession 2015-12-14 pl
dc.participation Turek, Konrad: 65%; Czarnik, Szymon: 35%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Report pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach