Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Staff development for inclusionAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Ruairc, Gerry Mac
Mazurkiewicz Grzegorz
Percey, Robin
Ottesen, Eli

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Ruairc, Gerry Mac
Mazurkiewicz Grzegorz
Percey, Robin
Ottesen, Eli

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Ruairc, Gerry Mac
Mazurkiewicz Grzegorz
Percey, Robin
Ottesen, Eli