Jagiellonian University Repository

Utrata kontroli nad procesem legislacyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

pcg.skipToMenu

Utrata kontroli nad procesem legislacyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

Show full item record

dc.contributor.author Kirpsza, Adam [SAP14014799] pl
dc.contributor.editor Kirpsza, Adam [SAP14014799] pl
dc.contributor.editor Stachowiak, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2015-12-15T10:13:28Z
dc.date.available 2015-12-15T10:13:28Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-932398-5-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18268
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Utrata kontroli nad procesem legislacyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej pl
dc.title.alternative Loss of control over the legislative process in the European Parliament: the case of an Advanced Therapy Medicinal Products Regulation pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 113-148 pl
dc.identifier.weblink http://issuu.com/kssm_uj/docs/kryzys_w_unii_-_unia_w_kryzysie pl
dc.abstract.pl W maju 1999 r. Parlament, Rada i Komisja zawarły tzw. Wspólną deklarację w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji, zrewidowaną później obowiązującym do dzisiaj porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 2007 r. W obu dokumentach instytucje ustanowiły dwie nieformalne praktyki legislacyjne: negocjowanie aktów prawnych w tajnych, zamkniętych dla publiczności, kilkuosobowych spotkaniach między przedstawicielami Parlamentu, Rady i Komisji, zwanych trilogami, oraz dążenie do zawierania tzw. wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w pierwszym lub na początku drugiego czytania. Analiza praktyki podejmowania decyzji w ramach zwykłej procedury ustawodawczej prowadzi do wniosku, że powyższe dwa mechanizmy doprowadziły w latach 1999-2009 do silnej deformalizacji tej procedury. Artykuł dowodzi, że zjawisko to generuje obecnie istotne konsekwencje dla przebiegu i efektów decyzyjnych ZPU, powodując w szczególności możliwość utraty kontroli przez Parlament Europejski nad procesem legislacyjnym. pl
dc.description.publication 2,68 pl
dc.title.container Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-10-16 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska