Jagiellonian University Repository

"Czas to mięsień" czyli jak skrócić fazę przedszpitalną? : nowe wyzwanie w organizacji leczenia ostrego zawału mięśnia serca

pcg.skipToMenu

"Czas to mięsień" czyli jak skrócić fazę przedszpitalną? : nowe wyzwanie w organizacji leczenia ostrego zawału mięśnia serca

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa