Jagiellonian University Repository

O możliwości adaptacji koncepcji paradygmatu Thomasa Kuhna do nauk prawnych na przykładzie prawa unijnego jako szczególnego porządku prawnego

O możliwości adaptacji koncepcji paradygmatu Thomasa ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska