Jagiellonian University Repository

Styl kierowania-a wielkość i branża przedsiębiorstwa

pcg.skipToMenu

Styl kierowania-a wielkość i branża przedsiębiorstwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Cira, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T09:20:36Z
dc.date.available 2020-07-24T09:20:36Z
dc.date.submitted 2012-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181324
dc.language pol pl
dc.title Styl kierowania-a wielkość i branża przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative Management styles and size of enterprise and industry. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu kierowania, jako bardzo złożonego i trudnego procesu zachodzącego w organizacji, ukazując zależność pomiędzy wyborem stylu kierowania przez kierownika, a wielkością przedsiębiorstwa oraz profilem jego działalności. Zrozumienie tych zależności jest bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Bowiem elementy związane bezpośrednio z kierowaniem zawierają się w czterech podstawowych funkcjach zarządzania oraz przenikają one do wszystkich działań menadżerskich. Przedmiotem badań niniejszej pracy, są przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności: handlowej, usługowej oraz produkcyjnej, jak również o zróżnicowanej wielkości. Badaniu poddane zostały mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, w których zostały zdefiniowane oraz przeanalizowane style kierowania wybierane przez menedżerów. pl
dc.abstract.en The main objective of the present document is to depict the process of leading as a very complex and hard process that takes place in an organization. Its target is to show the dependencies between choosing the management style by the manager, the size of an enterprise and its profile. Proper understanding of these dependencies is crucial from the management point of view. The reason behind it, is the fact that the elements related to leading may be divided into four basic functions of managing and have outcome on all types of managing actions. The subject of the research of the present paper are companies of a diverse profile: trade, service or production, as well as varying size. Micro-, small- and average-sized enterprises were taken into consideration, and leading styles used by their managers thoroughly analysed. pl
dc.subject.pl KIEROWANIE-KIEROWNIK-STYLE KIEROWANIA-ZARZĄDZANIE. pl
dc.subject.en MANAGEMENT- MANAGEMENT STYLES-MANAGING-MANAGER. pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-67949-117343 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)