Jagiellonian University Repository

Egzystencja autentyczna bytu ludzkiego w ontologii fundamentalnej Heideggera i koncepcji buddyzmu zen D.T. Suzukiego

pcg.skipToMenu

Egzystencja autentyczna bytu ludzkiego w ontologii fundamentalnej Heideggera i koncepcji buddyzmu zen D.T. Suzukiego

Show full item record

dc.contributor.author Ruchel, Małgorzata [SAP11019625] pl
dc.contributor.author Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.contributor.editor Bałękowski, Krzysztof pl
dc.contributor.editor Maciąg, Kamil pl
dc.date.accessioned 2015-12-10T10:36:33Z
dc.date.available 2015-12-10T10:36:33Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65272-16-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/18014
dc.language pol pl
dc.title Egzystencja autentyczna bytu ludzkiego w ontologii fundamentalnej Heideggera i koncepcji buddyzmu zen D.T. Suzukiego pl
dc.title.alternative The authentic existence in Heidegger's fundamental ontology and Suzuki's buddhism zen pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL pl
dc.description.physical 79-96 pl
dc.identifier.weblink http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/D8A3562C-29C9-7B58-9B49-2F08CC7FCEC7 pl
dc.abstract.pl Istotowa rozbieżność między myślą Wschodu i Zachodu ciągle stanowi wyzwanie dla ludzi sztuki, filozofów i humanistów, którzy poszukują transcendujących różnice kulturowe koncepcji i idei. Dla wielu interpretatorów myśli Heideggera zachodzą istotne zbieżności między ontologią fundamentalną, antropologią Dasein, a pieczołowicie dokonywaną rekonstrukcją wielości wątków występujących w filozofii Wschodu, dokonaną przez jednego z najwybitniejszych znawców tej problematyki - D. T. Suzukiego. Zbieżność ta zostanie zaprezentowana w toku prezentacji, ukazując wspólne wątki ideowe, transcendujące granice kulturowe, czasowe i geograficzne. Wystąpienie odniesie się do tekstów Martina Heideggera, jak i do odpowiednio wybranych fragmentów różnych odmian filozofii buddyzmu zen. Uwzględnimy problemy czasowości bytu ludzkiego, projektów, dostępu do realnego świata, oraz specyficznie pojętych nastrojeń w tych obu filozofiach, które eliminują sztywne, racjonalistyczne paradygmaty kategoryzowania bytu i egzystencji. Tego typu komparatystyczne analizy uświadomić mają, nie tylko kręgom specjalistów, żywotność wzajemnych związków pojawiających się czasami w zupełnie nieprzewidzianych kręgach kulturowych i tradycjach filozoficznych. Co więcej, istnienie tych związków pozwoli na wykazanie współczesnej istotności filozofii dla możliwości zrozumienia wzajemnie przenikających się kultur i tradycji intelektualno-egzystencjalnych. Autorzy prezentacji będą starali się podkreślić aktualność tematyki światopoglądowej, która jest związana z obydwiema teoriami pl
dc.subject.pl Heidegger pl
dc.subject.pl buddyzm zen pl
dc.subject.pl Suzuki pl
dc.subject.pl ontologia fundamentalna pl
dc.subject.en Heidegger pl
dc.subject.en Zen Buddhism pl
dc.subject.en Suzuki pl
dc.subject.en fundamental ontology pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Filozoficzne rozważania o człowieku, wolności i wartościach pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-26 pl
dc.participation Mróz, Piotr: 50%; Ruchel, Małgorzata: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)