Jagiellonian University Repository

Roślina w kulturze na podstawie wybranych utworów literackich.

pcg.skipToMenu

Roślina w kulturze na podstawie wybranych utworów literackich.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zemanek, Alicja [SAP11007534] pl
dc.contributor.author Santocki, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:24:36Z
dc.date.available 2020-07-24T06:24:36Z
dc.date.submitted 2012-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179400
dc.language pol pl
dc.title Roślina w kulturze na podstawie wybranych utworów literackich. pl
dc.title.alternative Plant in culture on the basis of chosen literary pieces. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Roślina w kulturze polskiej od dawnych czasów spełniała szereg ważnych funkcji – jako surowiec do wyrobu różnych dóbr, środek leczniczy w medycynie i weterynarii ludowej oraz przede wszystkim jako nieodłączny element pewnych obrzędów i obyczajów, charakterystycznych głównie dla kultury ludowej. Rola roślin była bardzo ważna, między innymi podczas obchodów świąt Bożego Ciała, Matki Boskiej Zielnej, Zielonych Świątków oraz tradycyjnej nocy świętojańskiej. Polscy literaci od zawsze inspirowali się ludowością, chętnie wykorzystując jej elementy w swoich utworach. Celem pracy jest analiza botaniczna roślin opisanych w wybranych polskich utworach XIX i pierwszej połowy XX w. : Balladyna Juliusza Słowackiego, Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, oraz w poezji Bolesława Leśmiana. pl
dc.abstract.en A plant in Polish culture has played many important functions since the old times – as a material for production of different goods, remedy in both folk medicine and folk veterinary, and most of all as an inseparable component in some rites and customs. The role of plants was indispensable, for example in celebration of the Feast of Corpus Christi, Assumption Day, Pentecost, and traditional Midsummer Night. Polish writers had been inspired by folk culture since always, and they used its components in their writings. The aim of this work is botanical analysis of plants described in chosen Polish literary pieces published in the 19th and the first part of the 20th centuries: Balladyna by Juliusz Słowacki, Chłopi by Władysław Stanisław Reymont and in Bolesław Leśmian’s poetry. pl
dc.subject.pl roślina, kultura, obyczaj, obrzęd, literatura polska pl
dc.subject.en plant, culture, custom, rite, Polish literature pl
dc.contributor.reviewer Towpasz, Krystyna [SAP11006167] pl
dc.contributor.reviewer Zemanek, Alicja [SAP11007534] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65898-114859 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)