Jagiellonian University Repository

Festiwale muzyczne - zarządzanie i organizacja w świetle wybranych festiwali folklorystycznych i jazzowych na Śląsku

pcg.skipToMenu

Festiwale muzyczne - zarządzanie i organizacja w świetle wybranych festiwali folklorystycznych i jazzowych na Śląsku

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Kosarska, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:24:24Z
dc.date.available 2020-07-24T06:24:24Z
dc.date.submitted 2012-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179397
dc.language pol pl
dc.title Festiwale muzyczne - zarządzanie i organizacja w świetle wybranych festiwali folklorystycznych i jazzowych na Śląsku pl
dc.title.alternative music festivals - the management and the organization in the light of chosen folk and jazz festivals in Silesia pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy była analiza festiwali pod kątem ich zarządzania i organizacji w oparciu o festiwale jazzowe i folklorystyczne. Działalność festiwalowa została przedstawiona przez autorkę jako jedna z mocno rozwijających się form upowszechniania kultury w dzisiejszych czasach. Scharakteryzowana została także sylwetka menedżera kultury oraz jego znaczenie i rola, jaką spełnia w organizacji wydarzeń kulturalnych. Opierając się na przykładach festiwali folklorystycznych i jazzowych na Śląsku autorka wskazała na najważniejsze cechy jazzu i muzyki góralskiej wraz z ich rozwojem wśród społeczności lokalnej w południowej części Śląska.W pracy wykorzystano narzędzia badawcze takie jak: analiza literaturowa, analiza dokumentacji i obserwacja. pl
dc.abstract.en The main goal of this thesis was an analysis of festivals in the aspect of managing and organizing based on jazz and folk festivals. Festival activity was presented by the author as one of the strongest developing form of promoting culture these days. Moreover thesis characterises an outline of culture manager and his significance and role that he has in organization of cultural events. Author indicated the most significant features of jazz and highland music along with their development among local community in southern part of Silesia based on examples from folk and jazz festivals held in Silesian region.The following research tools were used in the thesis: literature analysis, analysis of documentation and observation. pl
dc.subject.pl FESTIWALE – ZARZĄDZANIE KULTURĄ – MENEDŻER KULTURY – ŚLĄSKI FESTIWAL MUZYCZNY pl
dc.subject.en FESTIVALS – CULTURE MANAGEMENT – CULTURE MANAGER – SILESIAN MUSIC FESTIVAL pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65895-134366 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)