Jagiellonian University Repository

Ocena świadomości wpływu fitoestrogenów wśród kobiet

pcg.skipToMenu

Ocena świadomości wpływu fitoestrogenów wśród kobiet

Show full item record

dc.contributor.advisor Śliwa, Leopold [SAP20000552] pl
dc.contributor.author Brzeźny, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:23:05Z
dc.date.available 2020-07-24T06:23:05Z
dc.date.submitted 2012-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179376
dc.language pol pl
dc.title Ocena świadomości wpływu fitoestrogenów wśród kobiet pl
dc.title.alternative Assessment of the level of knowledge concerning the influence of phytoestrogens on human's health among women. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poziom wiedzy wpływa na zachowania prozdrowotne. Świadomość tego w jaki sposób oddziałują na nas fitoestrogeny pozwoli utrzymać organizm w dobrej kondycji, a także złagodzić objawy starzenia się.Celem pracy jest charakterystyka czynników socjoekonomicznych i oceny stanu wiedzy dotyczącego wpływu fitoestrogenów na zdrowie wśród kobiet.Badanie zostało przeprowadzone z użyciem autorskiego kwestionariusza w grupie 148 kobiet, składającej się przedstawicielek różnych kierunków studiów/ wykonywanych zawodów. Do badań użyto następujących danych: wiek kobiet, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie, rodzaj wykonywanego zawodu, posiadanie potomstwa, występowania zaburzeń związanych z cyklem miesiączkowym, przyjmowania fitoestrogenów.Oceniono stan wiedzy ankietowanych za pomocą testu składającego się z pytań dotyczących estrogenów i fitoestrogenów.Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że: •istnieją różnice dotyczące poziomu wiedzy miedzy przedstawicielkami kierunków/zawodów biomedycznych, humanistycznych i techniczno - ekonomicznych.• Czynnikami wpływającymi na poziom wiedzy są także: stopień wykształcenia, miejsce zamieszkania, posiadanie potomstwa. pl
dc.abstract.en The level of knowledge affects the health related behavior. Being aware of how phytoestrogens influence human's health keep body in good shape and relieve the symptoms of aging.The aim of this work is to determine the characteristic of socio-economic factors and assess the state of knowledge concerning the effect of phytoestrogens on health among women.The study was carried out using the author's questionnaire among 148 women, consisting of representatives of various disciplines / professions. The study subjects were the following: age, marital status, residence, education, type of occupation, having children, the prevalence of disorders associated with the menstrual cycle, taking phytoestrogens. Respondents rated the state of knowledge in a written test consisting of questions concerning estrogen and phytoestrogens.The results revealed that: • There are differences in the level of knowledge among representatives of directions / biomedical professions, the humanities and technical and economic. • Factors influencing the level of knowledge are: level of education pl
dc.subject.pl estrogeny, fitoestrogeny, cykl menstruacyjny pl
dc.subject.en estrogens, phytoestrogens, the menstrual cycle pl
dc.contributor.reviewer Wiliński, Bogdan [SAP20000556] pl
dc.contributor.reviewer Śliwa, Leopold [SAP20000552] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65874-12611 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)