Jagiellonian University Repository

Ewolucja twarzoczaszki u Hominidae.

pcg.skipToMenu

Ewolucja twarzoczaszki u Hominidae.

Show full item record

dc.contributor.advisor Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.contributor.author Piekara, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:22:23Z
dc.date.available 2020-07-24T06:22:23Z
dc.date.submitted 2012-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179365
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja twarzoczaszki u Hominidae. pl
dc.title.alternative Evolution of facial skeleton in Hominidae. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Twarzoczaszka stanowi kostną podstawę twarzy. To niezwykle złożona struktura morfologiczna spełniająca wiele istotnych funkcji. Szkielet twarzy stanowi bowiem ochronę dla początkowych odcinków układu pokarmowego oraz oddechowego, a także miejsce przyczepu mięśni twarzy. Na kościec twarzoczaszki składa się: region oczodołowy, kości jarzmowe, nosowe, górne szczęki, żuchwa oraz kość gnykowa. W trakcie ewolucji Hominidae obserwuje się kilka ogólnych tendencji zmiany kształtu i proporcji twarzoczaszki. Transformacja polega przede wszystkim na skróceniu oraz pionizacji twarzoczaszki. Zachodzące przemiany obejmują stopniową redukcję wielkości kompleksu żucia. Praca ma na celu analizę ewolucyjnych zmian w regionie twarzoczaszki u przedstawicieli rodziny człowiekowatych (Hominidae). pl
dc.abstract.en Facial skeleton is the basis of the face. This is a complex morphological structure fulfills several important functions. Facial skeleton constitutes the security for the initial sections of the digestive and respiratory system, and the place of attachment of facial muscles. The facial skeleton consists of: orbital region, zygomatic bone, nose, upper jaw, lower jaw and the hyoid bone. During the evolution of the Hominidae observed some general trends in changing the shape and proportions of the facial skeleton. The transformation consists primarily of shortening and tilting the facial skeleton. Those changes include a gradual reduction in the size of the chewing complex. The aim is to analyze the evolutionary changes in the craniofacial region in representatives of the hominids family (Hominidae). pl
dc.subject.pl ewolucja Hominidae; twarz kostna; splanchnocranium pl
dc.subject.en evolution Hominidae; bony face; splanchnocranium pl
dc.contributor.reviewer Szostek, Krzysztof [SAP11014914] pl
dc.contributor.reviewer Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65862-100041 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)