Jagiellonian University Repository

Japońska literatura piękna wydawana w Polsce w latach 1961-2010.

pcg.skipToMenu

Japońska literatura piękna wydawana w Polsce w latach 1961-2010.

Show full item record

dc.contributor.advisor Perkowska, Urszula [SAP11005282] pl
dc.contributor.author Stachura, Luiza pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:21:18Z
dc.date.available 2020-07-24T06:21:18Z
dc.date.submitted 2012-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179348
dc.language pol pl
dc.title Japońska literatura piękna wydawana w Polsce w latach 1961-2010. pl
dc.title.alternative Japanese Fiction Published in Poland in 1961-2010. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiot pracy magisterskiej to japońska literatura piękna wydawana w Polsce w latach 1961-2010. Celem badań jest wykazanie zarówno jakości polskich przekładów oraz wydań japońskiej literatury, jak i walorów artystycznych przetłumaczonych dzieł. Wykorzystane metody to „badania mieszane”, badanie dokumentów uzupełnione analizą i krytyką piśmiennictwa. Dotychczas, zarówno w ujęciu syntetycznym, jak i analitycznym, nikt nie zajmował się polskimi tłumaczeniami japońskiej literatury pięknej, brak nawet kompletnej bazy danych bądź listy wydań. Spośród publikacji naukowych najpomocniejsze w opracowaniu zebranego materiału źródłowego okazały się trzy tomy Literatury japońskiej Mikołaja Melanowicza. Wśród wydanych w Polsce w latach 1961-2010 woluminów, składających się z japońskich utworów, aż 70 zawiera tłumaczenia z języka japońskiego (powieści to 41 woluminów, antologie i pojedyncze opowiadania – 16, poezja – 11, dramaty – 2). Pośród 29 woluminów, zawierających przekłady z innych niż japoński języków, wyróżnić można: powieści – 22 woluminy, antologie i opowiadania – 3, poezja – 4. W omawianym okresie 20 woluminów z japońskimi utworami ukazało się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Od co najmniej dwóch dekad utrzymuje się tendencja spadkowa jakości edytorsko-redakcyjnej książek, brak odpowiedniego aparatu krytyczno-bibliograficznego, ułatwiającego recepcję dalekowschodnich dzieł. pl
dc.abstract.en This thesis aimes to examine Japanese fiction published in Poland in 1961-2010 in view of quality of publications and artistic value of translated books. Through analysis of literature and literary critical analysis two trends are observed. The first tendency is focused on a critical study of texts, while the second trend is characterized by poor quality of the substantive and the editorial aspects. Findings can be used in the study of the Polish reception of Japanese literature and the book market in Poland. pl
dc.subject.pl JAPOŃSKA LITERATURA PIĘKNA – LITERATURA JAPOŃSKA – POLSKI RYNEK WYDAWNICZY – POLSKIE PRZEKŁADY – POLSKIE WYDANIA pl
dc.subject.en JAPANESE FICTION – JAPANESE LITERATURE – JAPANESE LITERATURE IN POLISH – POLISH BOOK MARKET – POLISH TRANSLATIONS pl
dc.contributor.reviewer Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.reviewer Perkowska, Urszula [SAP11005282] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65845-33773 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)