Jagiellonian University Repository

Uprzejmość językowa w komunikacji internetowej na przykładzie służbowego listu elektronicznego

pcg.skipToMenu

Uprzejmość językowa w komunikacji internetowej na przykładzie służbowego listu elektronicznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.contributor.author Zasadni, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:20:56Z
dc.date.available 2020-07-24T06:20:56Z
dc.date.submitted 2012-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179342
dc.language pol pl
dc.title Uprzejmość językowa w komunikacji internetowej na przykładzie służbowego listu elektronicznego pl
dc.title.alternative Linguistic Politeness in Internet communications on the example of official electronic letter pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ostatnim czasie nowe media wywołały rewolucję w szybkim komunikowaniu. Wraz z nowymi możliwościami pojawiły się także nowe problemy. Język, jakim posługujemy się w Internecie również ewoluował. Celem pracy jest analiza aktów i norm grzecznościowych w służbowej korespondencji elektronicznej z punktu widzenia adaptacji etykiety językowej do nowych mediów. Autorka stawia hipotezę, że etykieta językowa w służbowej korespondencji elektronicznej jest hybrydą wyrażeń uprzejmościowych, charakterystycznych dla mowy potocznej oraz języka urzędowego, ponieważ nie posiada dostatecznie określonych i skodyfikowanych form grzecznościowych na gruncie polskim. pl
dc.abstract.en In the recent time new media called the revolution in fast announcing. Along with new opportunities also new problems appeared. Analysis of acts and polite norms is a purpose of the work in the official electronic correspondence from a point of view of the adaptation of the linguistic etiquette to new media. Analysis of examples allows to conclude that a new linguistic phenomena is appearing. The author states the hypothesis, that the language etiquette in the official electronic correspondence is a hybrid of expressions uprzejmościowych characteristic for the colloquial speech and the official language, since doesn't have sufficiently determined and codified forms of address on Polish land. pl
dc.subject.pl E-MAIL - ETYKIETA JĘZYKOWA - JĘZYK INTERNETU - KOMUNIKACJA - SAVOIR-VIVRE W NOWYCH MEDIACH pl
dc.subject.en COMMUNICATION – E-MAIL – LANGUAGE OF THE INTERNET – LOINGUISTIC ETIQUETTE – SAVOIR-VIVRE IN THE NEW MEDIA pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.reviewer Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65839-68511 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)