Jagiellonian University Repository

Biblioterapia jako metoda pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo.

pcg.skipToMenu

Biblioterapia jako metoda pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo.

Show full item record

dc.contributor.advisor Perkowska, Urszula [SAP11005282] pl
dc.contributor.author Florek, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:20:52Z
dc.date.available 2020-07-24T06:20:52Z
dc.date.submitted 2012-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179341
dc.language pol pl
dc.title Biblioterapia jako metoda pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. pl
dc.title.alternative Bibliotherapy as Method for Working with Mentally Disabilited Child. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badań niniejszej pracy jest wpływ biblioterapii na funkcjonowanie ucznia niepełnosprawnego intelektualnie. Z kolei cel podjętych badań określono jako poznanie oraz opis działania i aktywności dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, podczas uczestnictwa w warsztatach biblioterapeutycznych. Uwzględniono charakterystykę upośledzenia umysłowego, a następnie określono specyfikę biblioterapii. Przyjęto następującą hipotezę: Biblioterapia pomaga w wyrównywaniu deficytów intelektualnych, etyczno – moralnych oraz umiejętnościowych dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. Posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa, wywiadu, studium indywidualnego przypadku oraz wieloma technikami badań, np. oglądanie oraz czytanie książek, inscenizacja wybranego tekstu. W badaniach wykorzystano scenariusze do zajęć biblioterapeutycznych. Stwierdzono, że teksty literackie pomagają w wyrównywaniu intelektualnych niedostatków badanych uczestników. Występujące w opowiadaniach terapeutycznych pozytywne i negatywne postacie uczą dzieci odróżniania dobra od zła, czyli odpowiednich norm etyczno – moralnych. Poprzez czytanie książek, uczniowie upośledzeni umysłowo nabywają umiejętności współdziałania w grupie oraz tworzenia własnych reprezentacji utworu literackiego. pl
dc.abstract.en This paper presents teaching of reading and bibliotherapy as useful methods of education and rehabilitation of children and youth with mental disabilities. The case study relies on the following methods: case study, interview with intellectually disabilitied children’s parents, bibliotherapy programmes and analysis of literature. The analysis yields that bibliotherapy develops children's speech, language, memory, imagination, creative thinking and emotional maturity. It is concluded that bibliotherapy, defined as the use of literature and reading, enhances self - awareness and mental health. Therefore, bibliotherapy is very useful both as a source of easy and attractive knowledge about a human being and as a basis for many different exercises. This project will contribute to future research on similar topics. pl
dc.subject.pl bajkoterapia, biblioterapia, niepełnosprawność intelektualna, teksty terapeutyczne, upośledzenie umysłowe pl
dc.subject.en bibliotherapy, intellectual disability, mental disability, therapeutic texts, therapy by fairy tales pl
dc.contributor.reviewer Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.reviewer Perkowska, Urszula [SAP11005282] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65838-138085 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)