Jagiellonian University Repository

Wpływ turystyki pieszej na degradację środowiska przyrodniczego na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

pcg.skipToMenu

Wpływ turystyki pieszej na degradację środowiska przyrodniczego na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowanetz, Leszek [SAP11008514] pl
dc.contributor.author Matyszczak, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:20:00Z
dc.date.available 2020-07-24T06:20:00Z
dc.date.submitted 2012-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179326
dc.language pol pl
dc.title Wpływ turystyki pieszej na degradację środowiska przyrodniczego na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego. pl
dc.title.alternative The Influence of Hiking on Degradation of the Natural Environment Illustrated with an Example of the Tatra National Park pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tatry są jedynym w Polsce obszarem o charakterze wysokogórskim, o niezwykłych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Ruch wejściowy na teren Parku charakteryzuje koncentracja przestrzenna i czasowa. Teren Tatrzańskiego Parku Narodowy corocznie odwiedza ponad 2,5 mln turystów z kraju i z zagranicy. Największe natężenie ruchu wejściowego obserwuje się w miesiącach letnich na szlakach z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka oraz z Kir do Doliny Kościeliskiej. Ruch turystyczny ma duży wpływ na degradacje środowiska przyrodniczego, powoduje w znacznym stopniu intensyfikację procesów przeobrażających rzeźbę terenu. Niewłaściwe nawyki turystów są powodem zaśmiecenia Parku, nadmierna ekspansja turystyki pieszej stanowi zagrożenie dla cennych gatunków roślin i zwierząt. pl
dc.abstract.en The Tatra Mountains are the only alpine area in Poland of exceptional natural, landscape and cultural values. Entry into the Park is characterized by spatial and time concentration. Every year the area of the Tatra National Park is visited by over 2.5 million of Polish and foreign tourists. The greatest intensity of tourist activity can be observed during summer months along the trails from Palenica Białczańska to Morskie Oko Lake and from Kiry to Dolina Kościeliska (Kościeliska Valley). Tourist activity exerts a great influence on the natural environment degradation as it intensifies the processes transforming the land relief. Tourists’ bad habits result in littering of the Park, excessive expansion of hiking poses a threat to valuable plant and animal species. pl
dc.subject.pl walory turystyczne, ruch turystyczny, degradacja środowiska, Tatrzański Park Narodowy, pl
dc.subject.en tourist values, tourist activity, degradation of the environment, the Tatra National Park pl
dc.contributor.reviewer Trepińska, Janina pl
dc.contributor.reviewer Kowanetz, Leszek [SAP11008514] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65824-119349 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)