Jagiellonian University Repository

Wpływ promieniowania słonecznego na zdrowie człowieka.

pcg.skipToMenu

Wpływ promieniowania słonecznego na zdrowie człowieka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowanetz, Leszek [SAP11008514] pl
dc.contributor.author Jaśkiewicz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:19:56Z
dc.date.available 2020-07-24T06:19:56Z
dc.date.submitted 2012-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179325
dc.language pol pl
dc.title Wpływ promieniowania słonecznego na zdrowie człowieka. pl
dc.title.alternative The impact of solar radiation on human health. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu wykazanie jaki wpływ na zdrowie człowieka ma promieniowanie słoneczne. W pierwszej części pracy scharakteryzowano promieniowanie i jego rodzaje. Opisano skład promieniowania ultrafioletowego oraz czynniki wpływające na jego natężenie. Przedstawiono rozkład promieniowania UV w Polsce. W drugiej części pracy scharakteryzowano pozytywny, jak i negatywny wpływ promieniowania słonecznego na organizm ludzki. Uwzględniono terapię słońcem jako podstawową formę klimatoterapii. W negatywnych skutkach nadmiernej ekspozycji na Słońce opisano fotostarzenie się skóry, poparzenia słoneczne i nowotwory skóry, jako najniebezpieczniejszą konsekwencję opalania. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to demonstrate the impact of the solar radiation on the human health. The first part characterizes the radiation and its types, moreover describes the composition of ultraviolet radiation, and factors affecting its intensity. There is shown distribution of UV radiation in Poland. The second part of the study characterizes positive and negative effect of solar radiations on the humans organism. Sun therapy has been taken into account as the basic form of climatotherapy. In negative effects of overexposure to the sun describes photoaging of the skin, sunburn and skin cancer, as the most dangerous consequence of the sunbath. pl
dc.subject.pl promieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe, helioterapia, fotostarzenie skóry, nowotwory skóry pl
dc.subject.en solar radiation, ultraviolet radiation, heliotherapy, photoaging of skin, skin cancers pl
dc.contributor.reviewer Trepińska, Janina pl
dc.contributor.reviewer Kowanetz, Leszek [SAP11008514] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65823-114096 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)