Jagiellonian University Repository

Ocena rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Policji

pcg.skipToMenu

Ocena rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Policji

Show full item record

dc.contributor.advisor Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.author Adamczyk, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:19:36Z
dc.date.available 2020-07-24T06:19:36Z
dc.date.submitted 2012-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179320
dc.language pol pl
dc.title Ocena rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Policji pl
dc.title.alternative Evaluation of recruitment and selection in human resource management the example of the Police pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cel pracy: analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do służby w Policji. Hipoteza: aktualne metody rekrutacji i selekcji umożliwiają wybranie idealnego kandydata do służby w Policji. Wprowadzenie do teorii zarządzania zasobami ludzkimi. Rekrutacja i selekcja pracowników. Proces rekrutacji i selekcji w Policji. Analiza danych z Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów. pl
dc.abstract.en Purpose: To analyze and evaluate the recruitment and selection process of candidates to serve in the Police. Hypothesis: the current recruitment and selection methods allow to select the ideal candidate to serve in the Police. Introduction to the theory of human resource management. Recruitment and selection of employees. Recruitment and selection process in the Police. Analysis of data from the Central Register of Selecting Candidates. pl
dc.subject.pl OCENA KANDYDAT POLICJA REKRUTACJA SELEKCJA pl
dc.subject.en CANDIDATE POLICE RECRUITMENT SELECTION VALUATION pl
dc.contributor.reviewer Sowa, Kazimierz [SAP11016394] pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65818-81530 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)