Jagiellonian University Repository

Synthesis and crystal structure of inorganic-organic hybrid materials

pcg.skipToMenu

Synthesis and crystal structure of inorganic-organic hybrid materials

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasocha, Wiesław [SAP11010638] pl
dc.contributor.author Sanz Camacho, Paula pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:19:17Z
dc.date.available 2020-07-24T06:19:17Z
dc.date.submitted 2012-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179315
dc.language eng pl
dc.title Synthesis and crystal structure of inorganic-organic hybrid materials pl
dc.title.alternative Synteza i struktura krystaliczna organiczno-nieorganicznych zwizków warstwowych pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy jest zaznajomienie się z różnymi typami syntez hybrydowych materiałów oraz metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej. Hybrydowe materiały zbudowane są z warstw półprzewodników takich jak CdSe, ZnSe, CdS, które są połączone kowalencyjnymi wiązaniami przez organiczne łączniki. Związki te posiadają interesujące własności optyczne, elektroniczne i magnetyczne, dzięki czemu będą mogły być zastosowane w urządzeniach optoelektronicznych i magnetycznych.Kolejnym celem pracy jest pomiar próbek metodą dyfrakcji rentgenowskiej w dwóch geometriach: Bragga- Brentano i Debaya- Scherrera oraz zaznajomienie się z preparatyką próbek. Ponadto do rozwiązania struktury konieczne jest użycie kilku programów takich jak: EXPO2009, WinPLOTR, Checkcell, FOX i Jana2009. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to become familiar with different synthesis of hybrid materials and the characterization by powder x-ray diffraction technique. These kind of materials are perodic structures formed by semiconductors layers of chalcogenides element such as CdSe, ZnSe, CdS etc that are linked one to another by covalent bond between organic spacers. These materials possed quite interesting properties, especially optical, electronic and magnetic that makes them attractive to applications is optoelectronics and magnetic devides.Another objective is to work with diffractometer in different geometries such as Bragg-Brentano and Debye-Scherrer for capillary measurement when is necessary, and to handle with different sample preparation.Moreover for the solving the structure, several programs was necessary to be use, such as EXPO2009, the program package Winploter, Checkcell, FOX and Jana2006. pl
dc.subject.pl Półprzewodnik, hybrydowe nano- materialy, dyfrakcja rentgenowska pl
dc.subject.en Semiconductor materials, hybrid nano-materials, Powder X ray diffraction technique. pl
dc.contributor.reviewer Macyk, Wojciech [SAP11116781] pl
dc.contributor.reviewer Łasocha, Wiesław [SAP11010638] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65813-157871 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)