Jagiellonian University Repository

Wpływ polimorfizmu apolipoproteiny E na właściwości zapalne i angiogenne mysich makrofagów

pcg.skipToMenu

Wpływ polimorfizmu apolipoproteiny E na właściwości zapalne i angiogenne mysich makrofagów

Show full item record

dc.contributor.advisor Łoboda, Agnieszka [SAP11019077] pl
dc.contributor.author Witalisz, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:19:06Z
dc.date.available 2020-07-24T06:19:06Z
dc.date.submitted 2012-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179312
dc.language eng pl
dc.title Wpływ polimorfizmu apolipoproteiny E na właściwości zapalne i angiogenne mysich makrofagów pl
dc.title Impact of apolipoprotein E polymorphism on inflammatory and angiogenic potential of murine macrophages pl
dc.title.alternative Impact of apolipoprotein E polymorphism on inflammatory and angiogenic potential of murine macrophages pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Apolipoproteina E to białko występujące w populacji w postaci trzech izoform, zaangażowane głównie w metabolizm lipidów. Izoformy te (ApoE2, ApoE3, ApoE4) różnią się tylko 2 aminokwasami, jednak wykazują istotne różnice w konformacji białka a także w jego funkcjonalności. Ponadto, ApoE4 jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka dla występowania choroby Alzheimera, a także zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych. Jednak, ponieważ ApoE4 zwiększa niewiele poziom cholesterolu w osoczu, badany był i został wykazany związek polimorfizmu ApoE z poziomem stanu zapalnego lub odpowiedzi na stres oksydacyjny, co ma istotne znaczenie w zmienności ryzyka zapadania na wymienione choroby. Niewiele danych mówi jednak o wpływie polimorfizmu ApoE na angiogenezę. Dlatego też celem pracy było zbadanie wpływu ApoE3 i ApoE4, endo- jak i egzogennego na ekspresję czynników proangiogennych i prozapalnych w makrofagach mysich. W pierwszej kolejności zbadano poziom 2 ważnych czynników związanych z angiogenezą: HO-1 i VEGF. Wykazana wcześniej podwyższona przez ApoE4 ekspresja HO-1 została potwierdzona, a także zauważony został wyższy poziom czynnika VEGF. Nie wykazano jednak zależności pomiędzy ekspresją tych 2 czynników. Ponadto inne czynniki proangiogenne, takie jak MMP-9, SDF-1, CXCR4 oraz NO podwyższone były w makrofagach z nadekspresją ApoE4. Wyniki te pozwoliły na postawienie hipotezy o korzystnym wpływie izoformy E4 na czynniki angiogenne. Jednak podwyższenie poziomu TGFβ1 i PDGFβ przez ApoE3 było z nią sprzeczne. Zwiększona produkcja NO przez ApoE4 pozwoliła przypuszczać, że potencjał prozapalny również będzie wyższy. Zgodnie z przypuszczeniem ApoE4 podwyższa poziom IL-1β, IL-6, ale nie działa tak na chemokinę MCP-1. Podsumowując, ApoE4 powoduje zwiększenie ekspresji wielu ważnych czynników proangiogennych w makrofagach mysich, co może być korzystne podczas procesu angiogenezy. Zgodnie z poprzednimi badaniami, ApoE4 powoduje także wyższy poziom czynników prozapalnych. Wyniki te mogą mieć istotne znaczenie dla dalszych badań in vivo przewidzianych w projekcie. pl
dc.abstract.en Apolipoprotein E is a polymorphic protein mainly involved in the lipid metabolism. Its three mostly abundant isoforms: ApoE2, ApoE3 and ApoE4 differ only in two amino acids; however, they show distinct conformations and therefore different functionality. Moreover, the ApoE4 has been associated with higher risk of Alzheimer’s disease or cardiovascular diseases, which was attributed not only to the higher level of plasma cholesterol in ApoE4 individuals, but also to higher inflammatory response, as well as lower oxidative stress response. However, there is little data showing a role of ApoE polymorphism in angiogenesis. Therefore, the aim of the study was to investigate the impact of ApoE3 and ApoE4 on the expression of angiogenic factors in murine macrophages, as well as to confirm their impact on pro-inflammatory factors. The experiments were performed on murine macrophages cell line either overexpressing one of ApoE isoforms or stimulated with the same exogenous proteins. The first observations were that ApoE4 stimulates basal expression of two important angiogenic factors: HO-1, which confirmed published results, and VEGF in both models. However, although the expression of VEGF depends on HO-1 in many cell types, no association was shown in the endogenous model. Moreover, there was an elevated expression of other angiogenic factors such as MMP-9, SDF-1, and its receptor CXCR4 in ApoE4 cells. In addition NO production was upregulated by endo- and exogenous ApoE4, which besides its role in angiogenesis, in the case of macrophages is crucial for the inflammatory response. Indeed, the expression of IL-1β, IL-6 was higher in ApoE4 cells in both models, which was consistent with published literature. Surprisingly, two angiogenic factors TGFβ1 and PDGFβ and one chemokine MCP-1 were diminished by ApoE4 comparing with ApoE3. In conclusion ApoE4 upregulates important pro-angiogenic regulators and may improve pro-angiogenic potential of murine macrophages, as well as it elevates their inflammatory response. These findings may be found important in the in vivo part of the project. pl
dc.subject.pl apolipoproteina E; makrofagi; angiogeneza; czynniki prozapalne pl
dc.subject.en apolipoprotein E; macrophages; angiogenesis; pro-inflammatory factors pl
dc.contributor.reviewer Jura, Jolanta [SAP11017456] pl
dc.contributor.reviewer Łoboda, Agnieszka [SAP11019077] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65810-61089 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)