Jagiellonian University Repository

System nawigacji turystycznej

pcg.skipToMenu

System nawigacji turystycznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Smołka, Maciej [SAP11017204] pl
dc.contributor.author Wałach, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:18:00Z
dc.date.available 2020-07-24T06:18:00Z
dc.date.submitted 2012-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179295
dc.language pol pl
dc.title System nawigacji turystycznej pl
dc.title.alternative Tourist navigation system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ramach pracy powstał kompletny system nawigacji turystycznej wykorzystujący mapy rastrowe. Zaimplementowany został centralny serwer, w skład którego wchodzi aplikacja internetowa oraz aplikacja sieciowa WCF. Aplikacja internetowa jest serwisem internetowym ASP.NET z bibliotekami MVC i NHibernate. Udostępnia ona publiczny katalog punktów POI, tworzony przez społecznoć użytkowników. W skład systemu wchodzi także aplikacja klienta mobilnego, wspomagająca nawigację w terenie. Aplikacja została zaimplementowana dla systemu Windows Mobile 6. Pozwala na synchronizację bazy punktów POI z centralnym serwerem. Komunikacja realizowana jest przy użyciu aplikacji sieciowej WCF. pl
dc.abstract.en The thesis presents complete tourist navigation system. The system utilizes raster graphics maps. There was implemented central server, which is built of web application and WCF web service. Web application is ASP.NET application, with MVC and NHibernate frameworks. The application hosts publicly available POI point catalogue, developed by users community. Second part of system is mobile client application, implemented for Windows Mobile 6 system. It supports off-road navigation. The client uses WCF web service to synchronize POI database with central server. pl
dc.subject.pl nawigacja turystyczna klient mobilny mapa pl
dc.subject.en navigation tourist client mobile map pl
dc.contributor.reviewer Skomorowski, Marek [SAP11008943] pl
dc.contributor.reviewer Smołka, Maciej [SAP11017204] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65793-81048 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)