Jagiellonian University Repository

Analiza umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiego

pcg.skipToMenu

Analiza umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Traple, Elżbieta [SAP11006134] pl
dc.contributor.author Cheda, Dominik pl
dc.date.accessioned 2020-07-24T06:15:22Z
dc.date.available 2020-07-24T06:15:22Z
dc.date.submitted 2012-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179254
dc.language pol pl
dc.title Analiza umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiego pl
dc.title.alternative Analisys of the contract for the implementation of the computer programme in the light of polish Civil Code and Copyright Act pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza problematyki związanej z umowami o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego. Praca analizuje powyższą materię zarówno pod kątem prawa cywilnego jak i prawa autorskiego. W kolejnych rozdziałach poruszona została problematyka umów związanych i związków umów, odpowiedzialności za wady programu komputerowego, obowiązku współdziałania zamawiającego przy wykonywaniu umowy oraz skutków odstąpienia i wypowiedzenia umowy wdrożeniowej. Autor zwraca uwagę na niedostosowanie obecnej regulacji prawa polskiego do specyfiki kontraktów wdrożeniowych oraz sygnalizuje najważniejsze problemy praktyczne wynikającego z tego faktu. W pracy zawarto również propozycje rozwiązania najpoważniejszych problemów wynikających z obecnego stanu normatywnego. pl
dc.abstract.en The thesis aims at examining the most important issues related to contracts for implementation of computer programmes. The analysis is conducted in the light of both polish Civil Code and Copyright Act. In each chapter a different issue is touched upon. First chapter focuses on the matter of contracts which are related to each other. The second chapter examines issue of responsibility for the computer programme's flaws. Chapter third relates to obligation of cooperation which lies on the parties while implementation contract is being performed. The last chapter focuses on the withdrawal and termination of the implementation contract. In the summary a brief overwiew of current polish legal regime related to matter in question is conducted. It turns out that current polish law is not well adapted to the specificity of the implementation contracts and some changes should be introduced. pl
dc.subject.pl Program komputerowy - wdrożenie - prawo autorskie pl
dc.subject.en Computer programme - implementation contract - copyright pl
dc.contributor.reviewer Kostański, Piotr [SAP13014549] pl
dc.contributor.reviewer Traple, Elżbieta [SAP11006134] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65751-78207 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)