Jagiellonian University Repository

Nauka moralności narodowej : obowiązki Polki : pogadanki dla dziewcząt

Nauka moralności narodowej : obowiązki Polki : ...

Show full item record

dc.contributor.author Jagielska, Dominika [SAP13017157] pl
dc.date.accessioned 2015-12-09T08:34:34Z
dc.date.available 2015-12-09T08:34:34Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17899
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nauka moralności narodowej : obowiązki Polki : pogadanki dla dziewcząt pl
dc.title.alternative National science morality: duties of Poles : talks for girls pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 331-346 pl
dc.description.additional Autor tekstu źródłowego: Barbara Żulińska. Wybór i oprac.: Dominika Jagielska pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PMP/I%20(2015)/Numer-1/art/8632/ pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.title.volume Wychowanie i niepodległość 1863-1914/18 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska