Jagiellonian University Repository

Działalność Izabeli Czartoryskiej w służbie edukacji i wychowania patriotycznego : powstanie muzeów narodowych

Działalność Izabeli Czartoryskiej w służbie edukacji ...

Show full item record

dc.contributor.author Pater, Renata [SAP11020063] pl
dc.date.accessioned 2015-12-09T08:06:05Z
dc.date.available 2015-12-09T08:06:05Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17881
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Działalność Izabeli Czartoryskiej w służbie edukacji i wychowania patriotycznego : powstanie muzeów narodowych pl
dc.title.alternative The activity of Izabela Czartoryska in the service of education and cultivating patriotism : the creation of national museums pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-190 pl
dc.abstract.pl W XXI wieku edukacja muzealna w Polsce rozwija się szczególnie dynamicznie, powstają nowoczesne, interaktywne muzea o atrakcyjnej architekturze i bogatym programie edukacyjnym (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina czy nowo otwarte Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub będące jeszcze w trakcie budowy Muzeum Historii Polski, Muzeum Marszałka Józefa Piłsudzkiego i wiele innych). Działania edukacyjne skierowane są do zróżnicowanych odbiorców, zarówno grup zorganizowanych np. klas szkolnych, jak również do odbiorcy indywidualnego, dzieci, rodzin czy grup osób niepełnosprawnych, społecznie wykluczonych. W prezentowanym artykule autorka przedstawia pierwsze polskie muzeum, utworzone z prywatnej inicjatywy i "potrzeby serca" przez księżną Izabelę z Flemmingów Czartoryską na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy Polska całkowicie zniknęła z map Europy i utraciła swoją suwerenność. Współczesny edukacyjny wymiar dziedzictwa kulturowego i muzealnego Polski jest szczególnie istotny w kontekście historycznych wydarzeń i zaangażowania społeczeństwa polskiego, wybitnych Polaków na rzecz trwania i przetrwania kultury polskiej. Analizując genezę polskiego muzealnictwa, powstawania pierwszych muzeów narodowych o wymiarze patriotycznym, również poza granicami kraju (np. w Rapperswilu w Szwajcarii), autorka podkreśla znaczenie tych działań dla rozwoju polskiej myśli pedagogicznej, edukacji muzealnej i wychowania patriotycznego. pl
dc.abstract.en In the 21st century, museum education in Poland is developing at a dynamic pace. One can notice the emergence of modern, interactive museums with attractive architecture and rich educational programs (e.g. the Warsaw Rising Museum, the Chopin Museum and the recently opened Museum of the History of Polish Jews POLIN, the Jozef Pilsudski Museum, and the Polish History Museum, which is still under construction). The educational activities are aimed at different target groups, including both organized groups such as school classes or groups of persons with disabilities, as well as individual visitors, such as children, families or the socially excluded. In the present article, the author depicts the first Polish museum created by private initiative at the turn of the 19th century - a museum created of Princess Izabela Czartoryska (née Countess Flemming) "from the bottom of her heart". This was the period in which Poland had completely disappeared from the map of Europe, having lost its national sovereignty. The contemporary educational dimensions of Polish cultural and museum heritage are particularly important in the context of such historical events - particularly the commitment of distinguished Poles and the wider Polish society for the perseverance and survival of Polish culture. Analyzing the origins of Polish museology, including the formation of the first patriotic museums and national patriotic museums abroad (for instance in Rapperswil, Switzerland), the author underlines the importance of these activities for the development of the Polish educational thought, as well as museum and patriotic education. pl
dc.subject.pl edukacja muzealna pl
dc.subject.pl wychowanie patriotyczne pl
dc.subject.pl dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject.pl polskie muzea narodowe pl
dc.subject.pl edukacja kulturowa pl
dc.subject.en museum education pl
dc.subject.en patriotic education pl
dc.subject.en cultural heritage pl
dc.subject.en Polish national museums pl
dc.subject.en cultural education pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.15.009.6673 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.title.volume Wychowanie i niepodległość 1863-1914/18 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska