Jagiellonian University Repository

Binaryzacja zdjęć rentgenowskich dłoni

pcg.skipToMenu

Binaryzacja zdjęć rentgenowskich dłoni

Show full item record

dc.contributor.advisor Bielecki, Andrzej [SAP11014736] pl
dc.contributor.author Migdałek, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T23:26:21Z
dc.date.available 2020-07-23T23:26:21Z
dc.date.submitted 2012-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178683
dc.language pol pl
dc.title Binaryzacja zdjęć rentgenowskich dłoni pl
dc.title.alternative Binarization of hand roentgenograms pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy było porównanie kilku metod binaryzacji cyfrowych obrazów rentgenowskich dłoni. Zostało użytych sześć metod progowania: Otsu, rekurencyjna metoda Otsu, Entropii, Niblack’a, Sauvoli oraz Bernsena. Aby zilustrować wyniki zastosowania tych algorytmów do rentgenogramów napisana została aplikacja do przetwarzania obrazów.Pierwsze trzy ze wspomnianych wcześniej metod używały jednej, globalnej wartości progu dla całego obrazu i sprawdziły się bardzo dobrze w zadaniu odnajdywania maski, która może być wykorzystana w dalszym przetwarzaniu. Metody Niblacka, Sauvoli i Bernsena obliczają wartość progu dla każdego piksela oddzielnie, przez co są znacznie wolniejsze a ich wyniki bardziej zaszumione, jednakże sprawdzają się do wyszukiwania konturu obrazu. Badania wykazały, iż nie ma jednej uniwersalnej metody binaryzacji a wybór metody powinien zależeć od celu dalszego przetwarzania obrazu. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis was to compare several methods of digital hand roentgenograms binarization. There were six methods of thresholding used: Otsu, recursive Otsu, Entropy, Niblack, Sauvola and Bernsen. Image processing application was developed to illustrate the results of applying these algorithms to digital roentgenograms.The first three of aforementioned methods were using one global threshold value for the entire image and performed very well on finding a mask that can be used in further image processing. Niblack, Sauvola and Bernsen methods calculate threshold value for every pixel separately thus are much slower and their results are noisier but are well suitable for finding image contours. The studies have shown that there is no universal method of binarization and a method selection should be based on the purpose of further image processing. pl
dc.subject.pl binaryzacja, progowanie, rentgenogram pl
dc.subject.en binarization, thresholding, roentgenogram pl
dc.contributor.reviewer Lembas, Jacek [SAP11007377] pl
dc.contributor.reviewer Bielecki, Andrzej [SAP11014736] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65160-81616 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)