Jagiellonian University Repository

Tożsamość narodowa Polaków Zaolziańskich

pcg.skipToMenu

Tożsamość narodowa Polaków Zaolziańskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.contributor.author Wojtków, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T23:26:06Z
dc.date.available 2020-07-23T23:26:06Z
dc.date.submitted 2012-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178679
dc.language pol pl
dc.title Tożsamość narodowa Polaków Zaolziańskich pl
dc.title.alternative National identity of Polish Minority in Zaolzie pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca charakteryzuje i opisuje tożsamość mniejszości polskiej mieszkającej na terenach Zaolzia. W pierwszym rozdziale przedstawiony został zarys historii Śląska Cieszyńskiego. Rozdział drugi wskazuje przejawy tożsamości narodowej Zaolziaków - zarówno aspekty religijne jak i językowe. Ważnym obszarem, poruszonym w pracy, jest również aktywność Zaolziaków w organizacjach społecznych. Rozdział trzeci przestawia cechy tożsamości polskich Zaolziaków. Rezultatem analizy jest wniosek, że polska mniejszość mieszkająca na terenach Zaolzia, posiada niejednolitą tożsamość narodową o charakterze polskim, czeskim, śląskim jak i europejskim a dodatkowo, że posiada ona cechy specyficzne tylko dla omawianej grupy. pl
dc.abstract.en The purpose of this study was to investigate that Polish Minority in Zaolzie has specific national identity. The thesis contains three chapters. Chapter 1 is devoted to history of Cieszyn Silesia. Chapter 2 presents expressions of national identity. Chapter 3 presents another important area covered in the work - the characteristics of the identity of Polish Minority in Zaolzie. The results of the study were that Polish Minority in Zaolzie has national identity which has features of the several nations. pl
dc.subject.pl Zaolzie, Zaolziacy, Tożsamość narodowa pl
dc.subject.en Polish Minority, Zaolzie, national identity pl
dc.contributor.reviewer Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.contributor.reviewer Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-65156-117905 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)