Jagiellonian University Repository

Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz w wybranych państwach UE

Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz w ...

Show full item record

dc.contributor.author Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.editor Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.editor Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.editor Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.editor Karp, Janusz [SAP11017403] pl
dc.date.accessioned 2015-12-07T13:00:06Z
dc.date.available 2015-12-07T13:00:06Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7666-392-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17770
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz w wybranych państwach UE pl
dc.title.alternative Constitutional debt limits in Poland as well as in selected EU Member States pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe pl
dc.description.physical 138-145 pl
dc.subject.pl dług publiczny pl
dc.subject.pl deficyt budżetowy pl
dc.subject.pl konstytucja pl
dc.subject.pl Polska, Węgry, Włochy, Hiszpania, Niemcy pl
dc.subject.en public debt pl
dc.subject.en constitution pl
dc.subject.en Poland, Hungary, Italy, Spain, Germany pl
dc.subject.en budget deficit pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Ustroje : tradycje i porównania.: księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)