Jagiellonian University Repository

"Program wykładów" Stanisława Smolki (1875)

"Program wykładów" Stanisława Smolki (1875)

Show full item record

dc.contributor.author Stinia, Maria [SAP11015813] pl
dc.date.accessioned 2015-12-07T06:52:40Z
dc.date.available 2015-12-07T06:52:40Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1731-6715 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/17722
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Program wykładów" Stanisława Smolki (1875) pl
dc.title.alternative Stanisław Smolki's Program of lectures (1875) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 157-162 pl
dc.description.additional Autor tekstu źródłowego Stanisław Smolka pl
dc.identifier.weblink http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XII-2013-9.pdf pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2392-1749 pl
dc.title.journal Prace Komisji Historii Nauki PAU pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-12-07 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska