Jagiellonian University Repository

,,Postrzeganie działań samorządów lokalnych na przykładzie Pszowa i Hrubieszowa.''

pcg.skipToMenu

,,Postrzeganie działań samorządów lokalnych na przykładzie Pszowa i Hrubieszowa.''

Show full item record

dc.contributor.advisor Więcław-Michniewska, Joanna [SAP11015997] pl
dc.contributor.author Grzegorzek, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T21:45:48Z
dc.date.available 2020-07-23T21:45:48Z
dc.date.submitted 2012-07-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177111
dc.language pol pl
dc.title ,,Postrzeganie działań samorządów lokalnych na przykładzie Pszowa i Hrubieszowa.'' pl
dc.title.alternative "Perception of local government operations on example Pszow and Hrubieszow" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca pt. "Postrzeganie działań samorządów lokalnych na przykładzie Pszowa i Hrubieszowa" bada różnice w postrzeganiu tych samorządów oczyma mieszkańców. Praca opisuje zasady funkcjonowania samorządów oraz przybliża zakres ich działania. W opracowaniu skorzystano z jednej z metod badawczych polegającej na przeprowadzeniu sondażów wśród lokalnej społeczności i porównaniu wyników. Wyniki przedstawione zostały w formie wykresów. Analiza wyjaśnia przyczyny różnic w postrzeganiu działań samorządów opisywanych miejscowości oraz wyciąga wnioski. pl
dc.abstract.en "Perception of local government operations on example Pszow and Hrubieszow" explains the differents about percepion this cities in local inhabitants. The present elaboration describes principles of functioning local governments and brings closer the range of their operation. Investigative method relied on survey questionnaire carried with people which live in discussed cities. It present results in the form of diagrams. Analysis explains reasons of differences about local government perception and draws a conclusion. pl
dc.subject.pl Samorząd terytorialny, Postrzeganie, Pszów, Hrubieszów pl
dc.subject.en Local government, Perception, Pszow, Hrubieszow pl
dc.contributor.reviewer Górka, Zygmunt [SAP11004758] pl
dc.contributor.reviewer Więcław-Michniewska, Joanna [SAP11015997] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-63476-70660 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.fieldofstudy geografia społeczno-ekonomiczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)