Jagiellonian University Repository

Miechów jako ośrodek turystyki religijnej

pcg.skipToMenu

Miechów jako ośrodek turystyki religijnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Jackowski, Antoni pl
dc.contributor.author Gajos, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T21:42:48Z
dc.date.available 2020-07-23T21:42:48Z
dc.date.submitted 2012-10-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177064
dc.language pol pl
dc.title Miechów jako ośrodek turystyki religijnej pl
dc.title.alternative Miechow as a center of religious tourism pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cel pracy to przedstawienie miasta Miechów jako ośrodka turystyki religijnej, gdzie przedmiotem kultu jest Grób Boży. Miechów już od średniowiecza był ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Zastępując niedostępną przez wieki Jerozolimę, zyskał miano „Polskiej Jerozolimy”. Kościół wraz z klasztorem i zabudowaniami poklasztornymi stanowi zabytkowy zespół klasy międzynarodowej. Ogłoszone w 1996 r. Breve papieskie nadające miechowskiemu kościołowi godność Bazyliki Mniejszej, przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tym miejscem, co odzwierciedla stale zwiększająca się liczba pielgrzymów. Możliwość uprawiania różnych form turystyki, nie tylko pielgrzymkowej, ukazuje Ziemie Miechowską jako atrakcyjny produkt turystyczny przyciągający turystów. Przeprowadzona analiza SWOT obrazuje, zarówno mocne strony, które mogą przyczynić się do rozwoju turystyki, jak i słabe, wymagające poprawy w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to show Miechow as a center of religious tourism, where the Holy Sepulchre is glorified. Miechow from the Middle Ages was one of the most popular peregrination destinations. It is called Polish Jerosolime as it was as famous as The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem amongst Poles. The Church of the Holy Sepulchre in Miechów is relic comparable to the greatest in the world. In 1996 the Pope distinguishes church in Miechow and gives it honorable name Basilica. From that time there is more and more pilgrims in Miechow. The region is interesting not only because of the religious aspects. There are many other touristic places worth to see in Miechow and its neighborhood. SWOT analysis shows the strengths and weaknesses of the region as a touristic center. This would allow some improvements. pl
dc.subject.pl Turystyka religijna, Zakony Bożogrobców, Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, Ruch pielgrzymkowy, Strategia rozwoju turystyki, pl
dc.subject.en Religious tourist, Orders Holy Sepulchre, Basilica of the Holy Sepulchre in Miechow, Motion pilgrimage tourism development strategy, pl
dc.contributor.reviewer Sołjan, Izabela [SAP11015591] pl
dc.contributor.reviewer Jackowski, Antoni pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-63419-16594 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.fieldofstudy turystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)