Jagiellonian University Repository

Atrakcyjność turystyczna- Kotliny Orawsko-Nowotarskiej

pcg.skipToMenu

Atrakcyjność turystyczna- Kotliny Orawsko-Nowotarskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Twardosz, Józef Robert [SAP11015038] pl
dc.contributor.author Siwak, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-23T21:42:21Z
dc.date.available 2020-07-23T21:42:21Z
dc.date.submitted 2012-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177057
dc.language pol pl
dc.title Atrakcyjność turystyczna- Kotliny Orawsko-Nowotarskiej pl
dc.title.alternative Tourist Attractiveness of the Orawa - Nowy Targ Valley pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest ocena atrakcyjności walorów turystycznych Kotliny Orawsko-Nowotarskiej oraz waloryzacja turystyczna gmin przy zastosowaniu metody bonitacji punktowej.Praca składa się z siedmiu rozdziałów, które przedstawiają m.in. ogólną charakterystykę, walory przyrodnicze, walory antropogeniczne i zagospodarowanie turystyczne obszaru. Ponadto w rozdziale szóstym dokonano oceny atrakcyjności turystycznej gmin Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.Na potrzeby pracy dokonano inwentaryzacji i oceny walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego. Informacje te pochodziły z literatury naukowej, dokumentów planistycznych i stron internetowych.Na podstawie badań wykazano, że najbardziej atrakcyjną gminą Kotliny Orawsko-Nowotarskiej jest gmina Łapsze Niżne, a najmniej gmina Szaflary.Kotlina Orawsko-Nowotarska ze względu na dogodne położenie i bliskie sąsiedztwo z pasmami górskimi stwarza dogodne warunki dla rozwoju turystyki. Na obszarze Kotliny występuje jednak zróżnicowany poziom jej rozwoju. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to evaluate the attractiveness of the Orawa – Nowy Targ Valley and to rank the municipalities by the quantitative classification method.The paper consists of seven chapters that present, among other things, the general description, the nature values, the anthropogenic values, and the development of tourist facilities in the area. What is more, Chapter VI presents the evaluation of the attractiveness of the municipalities within the Orawa – Nowy Targ Valley.For the sake of the paper, a stock-taking and the evaluation of tourist values and the development of tourist facilities have been carried out. The information has been taken from scientific literature, planistic documents, and websites.Based on the research, it has been proved that the most attractive municipality of the Orawa – Nowy Targ Valley is Łapsze Niżne, and the least attractive one is Szaflary.The Orawa – Nowy Targ Valley, due to its convenient location and geographical proximity to mountain ranges, provides favourable conditions for the development of tourism. Nonetheless, different levels of development may be found within the area of the Valley. pl
dc.subject.pl atrakcyjność turystyczna, walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, Kotlina Orawsko-Nowotarska, metoda bonitacji punktowej pl
dc.subject.en tourist attractiveness, tourists values, development of tourist facilities, the Orawa – Nowy Targ Valley, quantitative classification method pl
dc.contributor.reviewer Twardosz, Józef Robert [SAP11015038] pl
dc.contributor.reviewer Faracik, Robert [SAP11018415] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-63411-82415 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.fieldofstudy turystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)