Jagiellonian University Repository

Übersetzungsanalyse und Sprachveränderung anhand ausgewählter Beispiele der Märchen der Gebrüder Grimm

pcg.skipToMenu

Übersetzungsanalyse und Sprachveränderung anhand ausgewählter Beispiele der Märchen der Gebrüder Grimm

Show full item record

dc.contributor.advisor Barański, Jacek [SAP11018839] pl
dc.contributor.author Cyran, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:38:15Z
dc.date.available 2020-07-21T23:38:15Z
dc.date.submitted 2011-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176544
dc.language ger pl
dc.subject.other Bruder Grimm, Sprachwandel, Marchen pl
dc.title Übersetzungsanalyse und Sprachveränderung anhand ausgewählter Beispiele der Märchen der Gebrüder Grimm pl
dc.title.alternative Analiza tłumaczenia oraz zmiany językowe na podstawie wybranych bajek braci Grimm pl
dc.title.alternative Analysis of translation and linguistic changes based on selected tales of the Brothers Grimm pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca zajmuje się zagadnieniem zmian językowych w bajkach bracii Grimm, które powstały na skutek zmian w wydaniach bajek z roku 1812/15 z wydaniem z 1997 roku oraz analizą polskiej wersji tłumaczenia z oryginałem. W pracy znajdują się informację na temat romantyzmu w którym to okresie powstały pierwsze bajki bracii Grimm. Ponadto zostało szczegółowo omówione tematyka bajek, ich rodzaje i podłoże psychologiczne. Szczegółowa uwaga została zwrócona na metody tłumaczenia jak i ich teorie.Część praktyczna poświęcona jest analizie tłumaczenia wybranych fragmentów bajek pomiędzy oryginałem a wersją polską. Zwrócono tu uwagę na zmiany pod względem treści.Druga cześć praktyczna zajmuje się zagadnieniem zmiany języka powstałego na skutek upływu lat między poszczególnymi wydaniami.W tej części porównano 3 bajki bracii Grimm: Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek oraz Wilk i siedem Koźlątek. pl
dc.abstract.en This work deals with the issue of language changes in the Grimm fairy tales that arose as a result of changes in new editions of fairy tales from the years 1812/15 with the release of 1997 and analysis of the Polish version of the translation with the German.The paper includes information of the Romantic period in which it first fairy tales arose. In addition, subjects were discussed in detail fairy tales, their types and in psychological terms. Detailed attention was paid to the translation methods and their theories.The practical part is devoted to the analysis of the translation of selected passagesand stories between the original Polish version. Here attention was paid to changesin content.The second part deals with the practical issue of changing the language formed by the passage of time between releases.This section compares the three fairy tales of Grimm: „Hansel und Gretel“, „Rotkäppchen“ and „Der Wolf und die sieben jungen Geislein“. pl
dc.abstract.other Der Gegenstand der Arbeit ist der Vergleich zweier verschiedener Ausgaben von ausgewählten Märchen der Gebrüder Grimm, Im ersten Kapitel der Arbeit wird versucht, das Lebenswerk der Gebrüder Grimm, nämlich der Märchen zu erläutern, wie Sie entstanden sind und welche äuβeren Einflüsse die Märchen geprägt haben. Im zweiten Kapitel werden zwei deutsche Ausgaben von Der Wolf und die sieben Geislein, Hänsel und Gretel und von Rotkäppchen miteinander verglichen. Es wird auf die Inhaltlichen Unterschiede eingegangen, die durch den zeitlichen Rahmen zustande gekommen sind. pl
dc.subject.pl Bracia Grimm, Tłumaczenie pl
dc.subject.en Grimm fairy tałes, language changes, translation methods pl
dc.contributor.reviewer Kaleta-Wojtasik, Sławomira [SAP11007214] pl
dc.contributor.reviewer Barański, Jacek [SAP11018839] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-63013-104948 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)