Jagiellonian University Repository

Inwestycje w sport i rekreacje w w Polsce na podstawie perspektywy finansowej 2007-2013

pcg.skipToMenu

Inwestycje w sport i rekreacje w w Polsce na podstawie perspektywy finansowej 2007-2013

Show full item record

dc.contributor.advisor Zombirt, Jolanta [SAP11018502] pl
dc.contributor.author Mylak, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:34:38Z
dc.date.available 2020-07-21T23:34:38Z
dc.date.submitted 2012-02-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176486
dc.language pol pl
dc.title Inwestycje w sport i rekreacje w w Polsce na podstawie perspektywy finansowej 2007-2013 pl
dc.title.alternative Investing in sport and recreation activities in Poland on the basis of 2007-2013 financial perspective pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy są inwestycje w szeroko rozumiany sport i rekreację przeprowadzone na terenie Polski przy współudziale Funduszy Europejskich. Praca skupia się na możliwościach współfinansowania takich inwestycji z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013, z podkreśleniem tych działań, które związane są z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Znajdziemy w niej charakterystykę obecnego planu finansowego: sposób jego tworzenia, podział środków, charakterystykę celów, jakie postawiła przed sobą Unia Europejska w obecnym czasie. Kolejny rozdział poprowadzi nas przez wszystkie Fundusze polityki strukturalnej, jak również inicjatywy ogólnoeuropejskie, takie jak Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest przegląd wszystkich Programów Operacyjnych zgodnych z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, a następnie analiza kilku realizowanych projektów, pod kątem ubiegania się o dotację, zgodności z celami PO, wykorzystanych środków i osiągniętych rezultatów. Ostatni rozdział skupia się natomiast na zaangażowaniu środków UE przy realizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz kilku projektach z różnych Programów Operacyjnych, z których wsparcia skorzystano przy ich finansowaniu. pl
dc.abstract.en The topic of the thesis is sport and recreation activities in the broad sense, conducted in Poland by way of participation in the European Funds. The thesis focuses on the possibilities of co-financing the abovementioned areas through the of use of resources accessible within the current financial perspective for 2007-2013, while particular emphasis is put on the activities, which pertain to the organization of the final tournament of the 2012 European Football Cup. Encompassed by the thesis is the characteristic of the financial plan: mode of creation, division of means and specification of the goals posed by the European Union in the time being. The following chapter provides an insight in all Funds of the structural policy, as well as the all-European initiatives, such as the Norwegian Financial Mechanism and the Financial Mechanism of the European Economic Area. The subsequent issue subject to description is an overview of all Operation Programs, consistent with the National Strategic Frame of Reference and the analysis of several implemented projects from the angle of grant application, compliance with Operation Programs, use of means and achieved results. The main theme of the final chapter is the employment of EU resources in the performance of the 2012 European Football Cup and some other projects entailing from various Operation Programs, the support of which was used for the financing. pl
dc.subject.pl Perspektywa finansowa, Program Operacyjny, polityka regionalna, sport, Fundusze Europejskie pl
dc.subject.en Financial perspektive, Operation Program, Regional policy, European Funds, sport pl
dc.contributor.reviewer Pożarlik, Grzegorz [SAP11017263] pl
dc.contributor.reviewer Zombirt, Jolanta [SAP11018502] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62944-103901 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)