Jagiellonian University Repository

Wdrożenie Systemu HACCP na przykładzie gospodarstwa rolno ogrodniczego

pcg.skipToMenu

Wdrożenie Systemu HACCP na przykładzie gospodarstwa rolno ogrodniczego

Show full item record

dc.contributor.advisor Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.author Krupa, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:33:53Z
dc.date.available 2020-07-21T23:33:53Z
dc.date.submitted 2011-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176474
dc.subject.other Zarządzanie jakością – system HACCP – bezpieczeństwo produkcji żywności pl
dc.title Wdrożenie Systemu HACCP na przykładzie gospodarstwa rolno ogrodniczego pl
dc.title.alternative Implementation of HACCP system on the example of agro-horticultural farm pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The theme of the master work is "Implementation of HACCP system on the example of agro-horticultural farm." The work consists of four chapters, two theoretical and two empirical. The first chapter provides an overview of literature in the field of quality management, ISO systems and the philosophy of TQM. The second chapter is a review of the literature in the field of food safety, good hygiene practices, good manufacturing practice and describes the theoretical assumptions and requirements of the HACCP system. The third chapter is a description of the test farm and it also includes a brief section devoted to the production of mushrooms. The fourth chapter provides a description of the implementation of the HACCP system to test the farm together with assessment of the implementation and operation of the HACCP system. As a result of the implementation of the HACCP system is complete documentation attached to this master work. pl
dc.abstract.other Tematem pracy jest „Wdrożenie systemu HACCP na przykładzie gospodarstwa rolno ogrodniczego”. Praca składa się z czterech rozdziałów, dwóch teoretycznych i dwóch empirycznych. Pierwszy rozdział stanowi przegląd literatury w zakresie zarządzania jakością, systemów ISO oraz filozofii TQM. Drugi rozdział stanowi przegląd literatury w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności, dobrych praktyk higienicznych, dobrych praktyk produkcyjnych oraz opisuje teoretyczne założenia i wymagania systemu HACCP. Rozdział trzeci jest opisem badanego gospodarstwa, zawiera również krótki podrozdział poświęcony produkcji pieczarek. Rozdział czwarty stanowi opis wdrażania systemu HACCP do badanego gospodarstwa wraz z oceną wdrożenia i działania systemu HACCP. W wyniku wdrożenia Systemu HACCP powstała kompletna dokumentacja stanowiąca załącznik do niniejszej pracy magisterskiej. pl
dc.subject.en Quality management – HACCP system – Safety of food production pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62932-116810 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)