Jagiellonian University Repository

Krakowska Romantyczka. Anna z Schugtów Terlecka (ok. 1810-1835). Życie i twórczość.

pcg.skipToMenu

Krakowska Romantyczka. Anna z Schugtów Terlecka (ok. 1810-1835). Życie i twórczość.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gąsowski, Tomasz [SAP11006410] pl
dc.contributor.author Przybył, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:31:38Z
dc.date.available 2020-07-21T23:31:38Z
dc.date.submitted 2011-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176438
dc.subject.other kobieta, poetka, romantyzm, powstanie listopadowe pl
dc.title Krakowska Romantyczka. Anna z Schugtów Terlecka (ok. 1810-1835). Życie i twórczość. pl
dc.title.alternative Romantic Krakow, Anna z Schugtów Terlecka (ok. 1810-1835). The Life and Work. pl
dc.type master pl
dc.abstract.en This thesis will explore the life and the works of Anna z Schugtów Terlecka. It aims to show the Romantic posture of the poet living in Cracow in the first half of the 19th century. The work was written based on current studies concerning the subject matter associated with the cultural and literary life of the free city of Cracow. It is especially supported by manuscripts left by the author and her family, which have been found at Jagiellonian Library in Kraków and in the Historical Museum of Cracow. The period in which Anna Terlecka lived and acted was extremely difficult for the Polish nation. The partitions of Poland, failure of the November uprising, and restrictions which Poles had to face in the new political situation led to the birth of new trends and the ideas characteristic for the literary age called the Romanticism.[The Romanticism contributed to more confident participation of women in literary life. The heroine of this work is one of the examples. Anna Terlecka- young, educated, well-read and truly interested in matters of the country- courageously voiced passwords and opinions of the starting age in contemporary Cracow. She was, what conceivable, inspiration for the Cracow literary-scientific environment with Edmund Wasilewski and Gustaw Ehrenberg at the head.It is the first work devoted to that author, which simultaneously is intended as a bow towards the forgotten poet and other women, who in those difficult times with their attitude fully proved that cases of the Polish nation had been most important. pl
dc.abstract.other Praca ta, poświęcona życiu i twórczości Anny z Schugtów Terleckiej na celu ma ukazanie postawy romantycznej poetki krakowskiej pierwszej połowy XIX wieku.Napisana została w oparciu o dotychczasowe opracowania o tematyce związanej z życiem kulturalnym i literackim Wolnego Miasta Krakowa, ale przede wszystkim w oparciu o rękopisy pozostawione przez autorkę oraz jej rodzinę, a znajdujące się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie oraz w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Okres, w którym Anna Terlecka żyła i działała był niezwykle trudny dla narodu polskiego. Zabory, klęska powstania listopadowego oraz ograniczenia, z jakimi Polacy musieli się zmierzyć w nowej sytuacji politycznej doprowadziły do narodzin nowych kierunków i idei charakterystycznych dla epoki literackiej zwanej romantyzmem. Romantyzm przyczynił się do śmielszego włączania się kobiet w życie literackie. Bohaterka niniejszej pracy jest tego przykładem. Młoda, wykształcona, oczytana i żywo zainteresowana sprawami kraju Anna Terlecka odważnie głosiła w ówczesnym Krakowie hasła i poglądy rozpoczynającej się właśnie epoki, będąc przy tym, co niewykluczone, inspiracją dla krakowskiego środowiska literacko–naukowego z Edmundem Wasilewskim i Gustawem Ehrenbergiem na czele. Jest to pierwsza, poświęcona owej autorce, praca, która jednocześnie ma być ukłonem w kierunku zapomnianej poetki oraz innych kobiet, które w owych trudnych chwilach swą postawą w pełni udowodniły, że sprawy narodu polskiego były najważniejsze. pl
dc.subject.en women, a poet, romanticism, the November Uprising pl
dc.contributor.reviewer Daszyk, Krzysztof [SAP11012980] pl
dc.contributor.reviewer Gąsowski, Tomasz [SAP11006410] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62891-66722 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)