Jagiellonian University Repository

Antropologiczna analiza książki Wojciecha Cejrowskiego "Gringo wśród dzikich plemion"

pcg.skipToMenu

Antropologiczna analiza książki Wojciecha Cejrowskiego "Gringo wśród dzikich plemion"

Show full item record

dc.contributor.advisor Czaja, Dariusz [SAP11012685] pl
dc.contributor.author Mazur, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-21T23:31:12Z
dc.date.available 2020-07-21T23:31:12Z
dc.date.submitted 2011-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176431
dc.subject.other podróż, ukryte znaczenia , dziki, autokreacja, fotografia pl
dc.title Antropologiczna analiza książki Wojciecha Cejrowskiego "Gringo wśród dzikich plemion" pl
dc.title.alternative Anthropological analysis of Wojciech Cejrowski's book 'Gringo among savage tribes' pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The thesis contains the analysis of the book ‘Gringo among the savage tribes’ written by Wojciech Cejrowski. The main part of this work focuses on the hidden meanings in the presentation of savage, in photographs, in way of traveling and in the author self-creation. The chapters presents different issues, started from classification book to proper genre, continuing on history of travel and its impact on Cejrowski's style and distinction between travel and tourism. It explain Cejrowski's ways of describing the ideal live which according to him is situated among savage tribes in the jungle. Analyses also includes a description of reflexive anthropology presented by James Clifford and Clifford. Geertz The researchers pointed out that the process of production of knowledge in ethnographic research is not "innocent". In addition, research is not "objective", in fact, anthropologists have their specific historical and ideological sources which had impact on their way of describing strangers. Wojciech Cejrowski and his writing is under the influence of his specific historical sources which made book a story about his idea, not about savage. pl
dc.abstract.other Praca jest antropologiczna analizą książki Gringo wśród dzikich plemion autorstwa Wojciecha Cejrowskiego. Zasadniczą część pracy stanowi ukazywaniu znaczeń zawartych w przedstawieniach „dzikich”, w fotografiach, oraz w rolach autora. W poszczególnych rozdziałach książki przedstawione zostają poszczególne aspekty począwszy od problematyki związanej z przynależnością gatunkową Gringo… poprzez przytoczenie historii podróżowania i jej wpływ na pracę Cejrowskiego oraz wprowadzenie rozgraniczenia między podróżą a turystyką kończąc na ukazaniu znaczeń ukrytych w przedstawieniach „dzikich” ich fotografii oraz w autokreacji autora. Kluczowe dla analizy książki Gringo… było autorefleksyjne podejście antropologii reprezentowane przez Jamesa Clifforda oraz Cliforda Geertza. Badacze ci wskazali, iż proces wytwarzania wiedzy w badaniach etnograficznych nie jest „niewinny”. Dodatkowo wyniki badań, dotychczas przedstawiane jako „obiektywne”, w rzeczywistości mają swoje określone źródła historyczne i ideologiczne. Ubiegająca się o miano etnograficznego opisu książka Gringo wśród dzikich plemion niepozbawiona jest elementów odkrytych w ramach antropologii refleksyjnej. pl
dc.subject.en travel, hidden meanings, savage, self-creation, photography pl
dc.contributor.reviewer Brocki, Marcin [SAP11020108] pl
dc.contributor.reviewer Czaja, Dariusz [SAP11012685] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-62881-66624 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.fieldofstudy etnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)